Wschodni Sąd Arbitrażowy - dyżury arbitrów

dodano: Poniedziałek, 25/01/2016 08:12


Wschodni Sąd Arbitrażowy został powołany przez Izbę Przemysłowo - Handlową w Białymstoku w dniu 30 czerwca 2015 r.

Głównym zadaniem Sądu jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów w prowadzonej działalności z wykorzystaniem arbitrażu, który jest jedną z alternatywnych metod w nowoczesnym sądownictwie.
Podstawą działania Sądu jest regulamin, który określa zasady postępowania przy rozstrzyganiu sporów. Arbitrami sądowymi są specjaliści z wielu branż, posiadający wiedzę, doświadczenie oraz nienaganną opinię. W procesie arbitrażu zostają oni wybrani przez strony postępowania, następnie wybierają trzeciego arbitra, dysponującego wiedzą prawniczą, niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu procesu. Tak wybrany zespół arbitrów zapoznaje się ze sprawą, poszukuje i proponuje rozwiązania konfliktu a jego zadaniem końcowym jest rozstrzygnięcie sporu na drodze porozumienia stron.

Na podstawie porozumienia pomiędzy IPH w Białymstoku a Radą FSNT NOT w Białymstoku, w biurze Rady FSNT NOT w Białymstoku od stycznia b.r. pełnione są dyżury arbitrów rekomendowanych Wschodniego Sądu Arbitrażowego. 

We wtorki i piątki w godz. 8.30 - 10.00 czekają na Państwa specjaliści będący arbitrami Sądu. 

Zapraszamy do skorzystania z porad.

Biuro Arbitrów  Rekomendowanych Wschodniego Sądu Arbitrażowego
ul. M. Skłodowskiej Curie 2 
15 - 950 Białystok
pok. 106  I piętro 
tel. 85 742 12 76 dodano: Poniedziałek, 25/01/2016 08:12 przez: Małgorzata Bernatowska-Kierejczuk
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 11/02/2019 14:37


Galeria