Projekt "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"

dodano: Piątek, 03/06/2016 12:19


Rekrutacja rozpoczęta - na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 1 czerwca 2016 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. 

Projekt ten realizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: 1 maja 2016 r. - 30 listopada 2018 r.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Do dnia 30 czerwca czekamy na zgłoszenia zainteresowanych gmin.
 
Formularze do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie https://bialystok.enot.pl w zakładce 'Projekty'

dodano: Piątek, 03/06/2016 12:19 przez: Małgorzata Bernatowska-Kierejczuk
ostatnia aktualizacja: Piątek, 03/06/2016 12:46