Konsultacje dokumentów planistycznych - ostatnie dni naboru

dodano: Piątek, 23/12/2016 09:33


Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres” Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają gminy rekrutacji do udziału w projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”  
Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.
Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.
Rekrutacja trwa do 22 grudnia 2016 r. 

dodano: Piątek, 23/12/2016 09:33 przez: Małgorzata Bernatowska-Kierejczuk
ostatnia aktualizacja: Piątek, 23/12/2016 09:37