Konsultacje dokumentów planistycznych - V termin przedłużony

dodano: Wtorek, 03/01/2017 14:23


Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres” Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku informują o przedłużeniu IV terminu rekrutacji do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Celem głównym projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.   
Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:
• bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
• usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji (element procesu planowania),
• wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,
• dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
• opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,
• unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić Zgłoszenie uczestnictwa - do pobrania poniżej i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu :
Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.
Rekrutacja przedłużona do dnia 28 lutego 2017 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

dodano: Wtorek, 03/01/2017 14:23 przez: Małgorzata Bernatowska-Kierejczuk
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 02/03/2017 14:11