Ustalanie linii brzegu. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami.

Terminy:

17.11.2015 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Białystok
15-950 Białystok

Rada FSNT NOT w Białymstoku wspólnie z Zarządem Oddziału SGP w Białymstoku zapraszają do udziału w szkoleniu

180.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 17.11.2015 10:00 - :


Informacje

Zagadnienia związane z powyższym tematem szczegółowo omówi Pan Krzysztof Kowalski – Geodeta, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Autor publikacji „Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi”.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej "Karty zgłoszenia", na adres Rada FSNT NOT w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2, lub faksem (85 742 12 75, lub 85 742 12 12) lub skan na odk@bialystok.enot.pl oraz dokonanie wpłaty w terminie do dnia 10 listopada b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.

Program szkolenia
1.     Linia brzegu - definicja, przepisy regulujące.
2.     Ustalanie linii brzegu - etapu procesu ustalania linii brzegu,
        wytyczne ustawowe.
3.     Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
4.     Geodezyjne rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów
        przyległych.
5.     Wpływ linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków.
6.     Linia brzegu w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
7.     Wpływ linii brzegu na prawo własności gruntów.
8.     Dokumentacja Geodezyjna z ustalania linii brzegu. 
9.     Dokumentacja Geodezyjna z projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych
        wodami od gruntów przyległych.
10.   Orzecznictwo sądów.Dokumenty

karta.doc 43 KB POBIERZ

Ustalanie linii brzegu. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami.

180.00

PLN
netto

Terminy:

17.11.2015 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Białystok
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: