Kurs dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Rada FSNT NOT zaprasza na kurs Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Kurs wpisany do BUR.

Prowadzący:
Leszek Hardek, Jacek Zabielski, Dorota Połosa-Żakiewicz, Agnieszka Wasilewska

1500.00

PLN
netto


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Kurs realizowany jest w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI.
Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisanie do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN a tym samym uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN. Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów w tym członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota - niedziela). Przewidziane są 4 zjazdy.
Program 60 godz. - do pobrania w załącznikach. Rekrutacja trwa do 10.10.2018r.
Zapisy:  kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres :  odk@bialystok.enot.pl
Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT, pok. 114. 
Przewidywane rozpoczęcie  zajęć  27.10.  2018 r.  godz.9.00 sala 112
Informujemy, że na kurs  firmy z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy - zapisy poprzez stronę   https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=74972 po uprzednim kontakcie z urzędem pracy  tel. 85/ 74 97 221 lub 85/ 74 97 238 e-mail: psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl


Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz:
- odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości; (informacja o kursie)
- złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym;
- złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.pl


Prowadzący

Leszek Hardek

Doradca, pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości. Licencja pośrednika nr 408 i zarządcy nieruchomości nr 7725. Ekspert nieruchomości PFRN - ENF (nr certyfikatu 11/2013).


Jacek Zabielski
Dr nauk technicznych, inż. budownictwa

Dr nauk technicznych, inż. budownictwa, Od 1994 – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczony wykładowca z zakresu budownictwa na studiach podyplomowych Rzeczoznawstwo Majątkowe, Pośrednictwo Nieruchomości i Zarządzanie Nieruchomościami. Posiadane uprawnienia: od 1.06.1999 r. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończone studia podyplomowe: Pedagogiczne, Rzeczoznawstwo Majątkowe, Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.


Dorota Połosa-Żakiewicz

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zawód wykonywany od 1997 r. Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 629 – państwowa od 2000 r. ,branżowa Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości od roku 2014. Wykładowca na zawodowych kursach kwalifikacyjnych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami - od 2002 roku. Wykładowca na podyplomowych studiach w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami – od 2006 roku. Prowadzący praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – w latach 2000-2014.


Agnieszka Wasilewska

Mgr zarządzania i marketingu, Obecnie agent nieruchomości w Firmie Expodor, wcześniej wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku


Kurs dla pośredników w obrocie nieruchomościami

1500.00

PLN
netto

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:

Iwona Sulik
85 742 12 75
email: odk@bialystok.enot.pl