Kurs dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza na kursy Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Prowadzący:

1350.00

PLN
netto


Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Kurs realizowany jest w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI.
Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisanie do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN a tym samym uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN. 
Zajęcia prowadzone będą przez członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota - niedziela). Przewidziane są 4 zjazdy.

Program 60 godz. - do pobrania w załącznikach. Rekrutacja trwa do 20.09. 2017 r.

Zapisy:  kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres :  odk@bialystok.enot.pl

Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT, pok. 114. 

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 14.10.2017 r. 

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz:
- odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości; (informacja o kursie)
- złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym;
- złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.pl


ProwadzącyKurs dla pośredników w obrocie nieruchomościami

1350.00

PLN
netto

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:


85 742 12 75
email: odk@bialystok.enot.pl