Kurs Zarządca nieruchomości

Terminy:

21.04.2018 (ilość dni: 8)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza na kurs Zarządca nieruchomości.

Prowadzący:
Andrzej Muczyński

1500.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Sobota, 21.04.2018 09:00 - 13:00

Sobota, 28.04.2018 10:00 - 18:00

Niedziela, 29.04.2018 09:00 - 15:00

Sobota, 19.05.2018 09:00 - 18:00

Niedziela, 20.05.2018 09:00 - 15:00

Sobota, 26.05.2018 09:00 - 18:00

Niedziela, 27.05.2018 09:00 - 16:00

Sobota, 02.06.2018 11:00 - 13:00


Informacje

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania nieruchomościami. Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).
Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem  do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości PFRN.


Zajęcia prowadzone będą przez członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota - niedziela). Przewidziane są 4 zjazdy.

Program 60 godz. - do pobrania w załącznikach. Rekrutacja trwa do 10 kwietnia 2017r.

Zapisy: kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres : odk@bialystok.enot.pl

Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT, pok. 114.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 21 kwietnia 2018r.


Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz:
-  odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości; (informacja o kursie)
- złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym;
- złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.plProwadzący

Andrzej Muczyński
dr nauk technicznych

Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik, zarządca.


Kurs Zarządca nieruchomości

1500.00

PLN
netto

Terminy:

21.04.2018 (ilość dni: 8)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:email: odk@bialystok.enot.pl