Kurs Zarządca nieruchomości

Terminy:

14.10.2017 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza na kurs Zarządca nieruchomości.

Prowadzący:

1350.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Sobota, 14.10.2017 10:00 - 00:00


Informacje

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania nieruchomościami. Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).
Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem  do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości PFRN.


Zajęcia prowadzone będą przez członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota - niedziela). Przewidziane są 4 zjazdy.

Program 60 godz. - do pobrania w załącznikach. Rekrutacja trwa do 20 września 2017 r.

Zapisy: kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres : odk@bialystok.enot.pl

Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT, pok. 114.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2017r.


Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz:
-  odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości; (informacja o kursie)
- złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym;
- złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.plProwadzącyKurs Zarządca nieruchomości

1350.00

PLN
netto

Terminy:

14.10.2017 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:email: odk@bialystok.enot.pl