Czynności geodezyjne w budownictwie w świetle nowych uregulowań prawnych

Terminy:

27.04.2016 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku wspólnie z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku zapraszają do udziału w szkoleniu

180.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Środa, 27.04.2016 10:00 - :


Informacje

Szkolenie skierowane jest do projektantów, architektów, pracowników nadzoru budowlanego, pracowników organów administracji zajmujących się wydawaniem pozwoleń na budowę   i innych dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym, geodetów powiatowych, pracowników PODGiK i Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oraz geodetów – wykonawców opracowań geodezyjnych dla potrzeb budownictwa.
Zagadnienia związane z powyższym tematem szczegółowo omówi Pan Artur Kaczmarek – geodeta uprawniony, pracownik śląskiego WINGIKa, absolwent AGH w Krakowie, posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla organów administracji architektoniczno-budowlanej.Szkolenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia b.r. w godz. 1000 - 1500 w sali konferencyjnej Domu Technika przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 w Białymstoku.
Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT (pok. 114).
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej "Karty zgłoszenia", na adres Rada FSNT NOT w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2, lub faksem (85 742 12 75, lub 85 742 12 12) lub skan na odk@bialystok.enot.pl oraz dokonanie wpłaty w terminie do dnia 21 kwietnia b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 85 7421275.

Czynności geodezyjne w budownictwie w świetle nowych uregulowań prawnych

180.00

PLN
netto

Terminy:

27.04.2016 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:


857421275
email: odk@bialystok.enot.pl