Nowe zasady uzgadniania projektów budowlanych

Terminy:

12.05.2016 (ilość dni: 1)

00:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Rada FSNT NOT w Białymstoku wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa O/ w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku organizują szkolenie

Prowadzący:

160.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 12.05.2016 00:00 - :


Informacje

Program obejmuje następujące zagadnienia:

1.Nowe uregulowania prawne w zakresie uzgadniania projektów budowlanych pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej
2.Nowe wymagania dla oddziałów przedszkolnych w budynkach o innym przeznaczeniu
3.Problemy z wentylacją pożarową dróg poziomych i pionowych ewakuacyjnych
4.Wymagania dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę obiektów i terenów.

    Wykładowcami będą specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej zatrudnieni w państwowych jednostkach straży pożarnej i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Koszt uczestnictwa wynosi  160,00 zł od osoby. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.
Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku   Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT (pok. 114).
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej "Karty zgłoszenia", na adres Rada FSNT NOT w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2, lub faksem  (85-742-12-75, lub 85-742-12-12) oraz dokonanie wpłaty w terminie do dnia 6 maja b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.


ProwadzącyNowe zasady uzgadniania projektów budowlanych

160.00

PLN
netto

Terminy:

12.05.2016 (ilość dni: 1)

00:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: