Nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego

Terminy:

14.03.2017 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie
15-950 Białystok

Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie oraz prezentację wyrobów PAM Saint-Gobain.

Prowadzący:

0.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Wtorek, 14.03.2017 10:00 - 14:00


Informacje

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Powitanie, przedstawienie Firmy PAM SAINT-GOBAIN
2.    System NATURAL –naturalny wybór
3.    Postęp w rozwoju powłok antykorozyjnych - omówienie różnych technologii nakładania powłok antykorozyjnych i ich wpływ na żywotność sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego .
    Przerwa kawowa
4.    BLUTOP – innowacyjny system jako alternatywa dla PE w projektowaniu i wykonawstwie sieci rozdzielczych.
5.    Uzbrojenie drogowe – odpowiedni dobór włazów w zależności od natężenia ruchu, włazy pływające.
6.    Krótka analiza aktualnej normy PN EN 545:2010

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU JEST NIEODPŁATNE
Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, zakładów komunalnych, zarządów dróg i wydziałów inwestycyjnych w urzędach, projektantów i wykonawców.


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie skanu wypełnionej „Karty zgłoszenia” na adres odk@bialystok.enot.pl lub faksu (85-742-12-75, lub 85-742-12-12) w terminie do dnia                     7 marca b.r.  Ilość miejsc jest ograniczona.


ProwadzącyNowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego

0.00

PLN
netto

Terminy:

14.03.2017 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:


857421275
email: odk@bialystok.enot.pl