Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych

Terminy:

14.03.2019 (ilość dni: 2)

08:30


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę. .

Prowadzący:

400.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 14.03.2019 08:30 - 14:30

Piątek, 15.03.2019 08:30 - 14:30


Informacje

    Cel szkolenia: przygotowanie osoby zajmujące się eksploatacją w/w urządzeń do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.

    Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

    Program szkolenia: obejmuje 16 godzin zajęć.

    Miejsce szkolenia: Dom Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

    Czas trwania szkolenia: 14-15.03

    Rozpoczęcie zajęć: 14.03  sala 112 godz.8.30

    Koszt szkolenia wynosi: 400,00 PLN od osoby

    Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną wynosi: 225,00 PLN.

    Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się 15.03.2019 godz.15.00

    W/w kwoty wpłacić należy na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku:
      60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT pok.114 .

    kartę uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać pocztą lub faxem na numer: 085/7421275 do 24.12.2018r.

    Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 085/7421275.


ProwadzącyDozór i eksploatacja urządzeń gazowych

400.00

PLN
netto

Terminy:

14.03.2019 (ilość dni: 2)

08:30

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: