Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych

Terminy:

28.12.2018 (ilość dni: 2)

12:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę. .

Prowadzący:

400.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Piątek, 28.12.2018 12:00 - 17:00

Poniedziałek, 31.12.2018 09:00 - 15:00


Informacje

    Cel szkolenia: przygotowanie osoby zajmujące się eksploatacją w/w urządzeń do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.

    Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

    Program szkolenia: obejmuje 16 godzin zajęć.

    Miejsce szkolenia: Dom Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

    Czas trwania szkolenia: 28-31.12.2018r.

    Rozpoczęcie zajęć: 28.12.2018r godz. 12.00  sala 112

    Koszt szkolenia wynosi: 400,00 PLN od osoby

    Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną wynosi: 210,00 PLN.

    Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się 31.12.2018r.

    W/w kwoty wpłacić należy na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku:
      60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT pok.114 .

    kartę uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać pocztą lub faxem na numer: 085/7421275 do 24.12.2018r.

    Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 085/7421275.


ProwadzącyDozór i eksploatacja urządzeń gazowych

400.00

PLN
netto

Terminy:

28.12.2018 (ilość dni: 2)

12:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: