Narzędzia i dobre praktyki w procesie planistycznym

Terminy:

15.12.2018 (ilość dni: 1)

00:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego,Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”,Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają na bezpłatne seminarium

Prowadzący:

0.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 15.12.2018 00:00 - 00:00


Informacje

Program seminarium:

10:00-10:05 - otwarcie
10:05-10:25 -„Inicjatywa Podlaskiej Izby Architektów PR dla gmin w zakresie ujednoliconej formy dokumentów planistycznych: decyzji WZ oraz lokalizacyjnych” – arch. Waldemar Jasiewicz – Przewodniczący Rady PDOIA RP
10:25-11:35 - „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” – Magdalena Miśkowiec – Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji. Pytania i dyskusja
11:35-12:35 - „Dobre praktyki realizacji procesu konsultacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie wybranych działań w woj. podlaskim, w tym ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – Agnieszka Maszkowska – Wiceprezeska Zarządu Fundacji SocLab, socjolog, ekspertka i autorka publikacji dotyczących konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Pytania i dyskusja

12:35-13:00 - przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe/wymiana doświadczeń

13:00-13:45 -„Wykorzystanie mediacji w procedurze planistycznej” – Maciej Zajkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Prezes Kolmex Inwest w Warszawie
13:45-14:45 -„Wykorzystanie danych przestrzennych w realizacji zadań gminy - GIS w planowaniu przestrzennym” – arch. Katarzyna Jabłońska, Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
14:45-15:00 DyskusjaProwadzącyNarzędzia i dobre praktyki w procesie planistycznym

0.00

PLN
netto

Terminy:

15.12.2018 (ilość dni: 1)

00:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: