Linux Serwer ( projekt Akademia IT)

Terminy:

23.09.2014 (ilość dni: 1)

17:00


Miejsce:

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A
Białystok

PLN
netto


Adresaci

  • Pracownicy podlaskich firm

Program

  1. • polecenia w linuxie; wyrażenia regularne, system plików, procesy, moduły jądra, • konta użytkowników, start systemu, dzienniki, instalacja aplikacji,TCP/IP i usługi sieciowe,bezpieczeństwo systemu.

Terminarz

Termin 1

Wtorek, 23.09.2014 17:00 - :


Informacje

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zewnętrznego egzaminu na certyfikat zawodowy LPIC-1.

LPIC-1 jest pierwszym z 3 poziomów Programu Ceryfikacji Linux Professional Institute. Program LPIC służy certyfikacji kompetencji specjalistów IT stosujących system operacyjny Linux i jego narzędzia.

Program kursu obejmuje materiał kursów LPI-101 i LPI-102 - Administracja systemem Linux. Kurs kończy się 2 zewnętrznymi egzaminami z zakresu LPI-101 i LPI-102, które składają się na certyfikat LPIC-1.

Zajęcia prowadzone będą przez uprawnionych instruktorów w oparciu o materiały zatwierdzone przez firmy wydające certyfikaty. Uczestnik, który ukończy szkolenie przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego.

Udział w szkoleniu oraz egzaminie zewnętrznym dla osób spełniajacych kryteria formalne (patrz Rekrutacja na stronie ait.not.bialystok) jest bezpłatny. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Udział w szkoleniach jest finansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Linux Serwer ( projekt Akademia IT)

PLN
netto

Terminy:

23.09.2014 (ilość dni: 1)

17:00

Miejsce:

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A
Białystok

Dodatkowe informacje: