Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2 EiD

Terminy:

22.02.2017 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych - 2 dniowe szkolenie dotyczące pracowników, którzy obsługują urządzenia cieplne oraz osób nadzorujących ich pracę.

Prowadzący:

380.00

PLN
netto


Adresaci

  • •Szkolenie dotyczy pracowników, którzy obsługują urządzenia cieplne oraz osób nadzorujących ich pracę.

Terminarz

Termin 1

Środa, 22.02.2017 09:00 - 00:00


Informacje

 

  • Szkolenie przygotowuje osoby zajmujące się eksploatacją w/w urządzeń do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru "D" i eksploatacji "E".
  • Obowiązek potwierdzania w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  • Przewidywany termin   kursu: 22-23.02.2017
  • Egzamin 23.02.2016r
  • Koszt szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu
  • Koszt egzaminu na jedną grupę wynosi 200zł


ProwadzącyDozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2 EiD

380.00

PLN
netto

Terminy:

22.02.2017 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:

Ośrodek Doskonalenia Kadr
85-7421275
email: odk@bialystok.enot.pl