Studia podyplomowe z wyceny nieruchomości

Terminy:

24.10.2015 (ilość dni: 1)

09:04


Miejsce:

Dom Technika w Białymstoku
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
Białystok

3900.00

PLN
netto


Adresaci

  • Studia skierowane są do osób zainteresowanych wyceną nieruchomości, które posiadają wyksztacenie wyższe I badź II stopnia.

Program

  1. zgodny z minimalnymi wymogami określonymi przez Ministra Infrastruktury
  2. Studia trwają 2 semestry (min.288 godz.)

Terminarz

Termin 1

Sobota, 24.10.2015 09:04 - :


Informacje

Studia realizowane są na podstawie umowy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im.Prof.Tadeusza Kotarbińskiego - znajdującą się na 5 pozycji w Rankingu Uczelni Wyższych w 2011r. miesięcznika "Perspektywy" oraz dziennika "Rzeczpospolita"

Studia prowadzone są systemem zaocznym w postaci zjazdów (Piątek od 16.30, sobota, niedziela do południa)

Ich program ( zgodny z minimalnymi wymogami określonymi przez Ministra Infrastruktury) zakłada zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowuje specjalistów z tego zakresu. Absolwenci, po odbyciu niezbędnej praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, przystąpić do egzaminu państwowego.

Wykładowcami na studiach są naukowcy i praktycy, posiadający uprawnienia zawodowe specjaliści z wybranych dziedzin, w tym m.in.: prof. dr hab.R.Cymerman (m.in. wielokrotny członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Prezes Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości), prof. dr hab. A.Hopfer (m.in. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości), prof. dr hab. A.Nowak (były członek Państwowej Komisji oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, były członek zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, pełnomocnik zarządu ds.Europejskiej Organizacji Pośredników i Zarządców w CEPI w Brukseli), dr J.Zabielski i inni.

Studia trwają 2 semestry (min.288 godz.)

Planowane rozpoczęcie: październik 2015r.

Odpłatność za studia: 3900 zł, płatne w II ratach (I rata 2000,00 zł przed rozpoczęciem, II rata 1900,00 po zakończeniu I semestru)

Studia podyplomowe z wyceny nieruchomości

3900.00

PLN
netto

Terminy:

24.10.2015 (ilość dni: 1)

09:04

Miejsce:

Dom Technika w Białymstoku
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
Białystok

Dodatkowe informacje:


857421275
email: odk@bialystok.enot.pl