Studia Podyplomowe z zakresu BHP

Terminy:

24.10.2015 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
Białystok

2600.00

PLN
netto


Adresaci

  • Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujacych w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Program

  1. Studia trwają 2 semstry -190 godz.

Terminarz

Termin 1

Sobota, 24.10.2015 09:00 - :


Informacje

Studia realizowane są na podstawie umowy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im.Prof.Tadeusza Kotarbińskiego - znajdującą się na 5 pozycji w Rankingu Uczelni Wyższych w 2011r. miesięcznika "Perspektywy" oraz dziennika "Rzeczpospolita"

Studia prowadzone są systemem zaocznym w postaci zjazdów (Piatek od 16.30, sobota, niedziela do południa)

Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów upoważnia do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004r. W sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U nr 246, poz.2468).

Wykładowcami na studiach są: specjaliści i praktycy związani z problematyką bhp, pracownicy PIP, uczelni krajowych i inni.

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2015


Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż.,mgr) dowód osobisty, podanie wraz z kwestionariuszem, karta uczestnictwa, 1 aktualna fotografia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Opłaty należy wnosić na konto:Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im.Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ul.Artyleryjska 3F,10-165 Olsztyn, Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn Nr:73 1240 5598 1111 0000 5027 1144 tytułem studia podyplomowe -Białystok-Kierunek

Studia Podyplomowe z zakresu BHP

2600.00

PLN
netto

Terminy:

24.10.2015 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
Białystok

Dodatkowe informacje:

Ośrodek Doskonalenia Kadr
857421275
email: odk@bialystok.enot.pl