Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021.

Jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez min. aktywną działalność zawodową i społeczną „przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wręczony Kol. Podkowiczowi podczas spotkania świąteczno – noworocznego, połączonego z Jubileuszem 70 – lecia Rady FSNT NOT w Białymstoku.

Honorowemu Prezesowi składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy za nieoceniony wkład w rozwój myśli technicznej oraz naszej organizacji.