Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD

Terminy:

11.04.2019 (ilość dni: 2)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu: „DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ CIEPLNYCH” (Gr-2 E i D)

Prowadzący:

400.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 11.04.2019 09:00 - 15:00

Piątek, 12.04.2019 09:00 - 15:00


Informacje


    Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy obsługują urządzenia cieplne oraz osób nadzorujących ich pracę.

    Cel szkolenia: przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją w/w urządzeń do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.

    Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


    Program szkolenia: obejmuje 18 godzin zajęć.

    Miejsce szkolenia: sala 112 Domu Technika w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2.

    Termin: 11-12.04.2019r.

    Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się  12.04.2019r.

    Koszt szkolenia wynosi 400,00- PLN od osoby

    Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną wynosi 225,00 PLN.

    Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Santander Bank Polska  S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT, pok. 114.

    Kartę uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać na nasz adres lub faksem pod numer: 85/742-12-75 lub skan na maila odk@bialystok.enot.pl

    Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok. 113, tel. 85/742-12-75


ProwadzącyDozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD

400.00

PLN
netto

Terminy:

11.04.2019 (ilość dni: 2)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:

Iwona Sulik
857421275
email: odk@bialystok.enot.pl