Decyzje administracyjne w praktyce- przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Terminy:

19.04.2018 (ilość dni: 1)

00:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Białystok
15-950 Białystok

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku wspólnie z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku zapraszają do udziału w szkoleniu

Prowadzący:
Marian

230.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 19.04.2018 00:00 - 00:00


Informacje

Szkolenie skierowane jest do pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłych sądowych z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawców prac geodezyjno – kartograficznych jak i osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentów geodezji przed absolutorium.
Program szkolenia w załączniku.
Szkolenie odbędzie się w dniu 19 kwietnia b.r. w godz. 10.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Domu Technika przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 w Białymstoku.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230 zł brutto od osoby. Członkowie SGP, którzy mają opłacone składki -190 zł. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT (pok. 114).
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej "Karty zgłoszenia", na adres Rada FSNT NOT w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2, lub faksem (85 742 12 12, lub 85 742 12 75) lub skan na odk@bialystok.enot.pl oraz dokonanie wpłaty w terminie do dnia 10 kwietnia b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 85 7421275.


Prowadzący

Marian
Brożyna

Doświadczony trener i szkoleniowiec, praktyk. W ramach swojej kariery zawodowej pełni min. następujące funkcje: Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Biegły sądowy z zakresu geodezji i szacowania nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii, b. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


Decyzje administracyjne w praktyce- przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

230.00

PLN
netto

Terminy:

19.04.2018 (ilość dni: 1)

00:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Białystok
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje:


857421275