Nowe prawo wodne - uregulowania prawne i organizacyjne

Terminy:

04.10.2018 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Zapraszamy na szkolenie 4.X.2018r.

Prowadzący:

290.00

PLN
netto


Program

  1. I. Zasady ogólne nowej ustawy

Terminarz

Termin 1

Czwartek, 04.10.2018 10:00 - 15:30


Informacje

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku wspólnie    ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Białymstoku organizują w dniu 4 października 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Domu Technika przy ul. M Skłodowskiej – Curie 2 w Białymstoku  szkolenie
nt.” Nowe prawo wodne - uregulowania prawne i organizacyjne”
Szkolenie poprowadzi Pani Lucyna Osuch-Chacińska – inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa wodnego w specjalistycznych periodykach, jak również w Wolters Kluwer Polska. Ekspert udzielający porad prawnych z zakresu Prawa wodnego w ABC Wolters Kluwer Polska. Wieloletni pracownik naczelnych organów administracji w gospodarce wodnej. Prowadząca otwarte i zamknięte szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla zakładów, biur projektowych oraz pracowników administracji, a także zajęcia dla studentów wyższych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego.
Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku   Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT (pok. 114).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej "Karty zgłoszenia", na adres Rada FSNT NOT w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2, lub faksem  (85-742-12-75, lub 85-742-12-12) oraz dokonanie wpłaty w terminie do dnia  25 września  b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.ProwadzącyNowe prawo wodne - uregulowania prawne i organizacyjne

290.00

PLN
netto

Terminy:

04.10.2018 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: