Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Terminy:

07.03.2020 (ilość dni: 8)

09:00


Miejsce:

Dom Technika
ul. Białystok
15-950 Białystok

Zapraszamy na szkolenie w marcu 2020r.

Prowadzący:

1500.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Sobota, 07.03.2020 09:00 - 16:00

Niedziela, 08.03.2020 09:00 - 14:00

Sobota, 14.03.2020 09:00 - 17:00

Niedziela, 15.03.2020 09:00 - 14:00

Sobota, 21.03.2020 00:00 - 00:00

Niedziela, 22.03.2020 00:00 - 00:00

Sobota, 28.03.2020 00:00 - 00:00

Niedziela, 29.03.2020 00:00 - 00:00


Informacje

Zapraszamy na szkolenie Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Kurs jest realizowany w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Programy powstały na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.
Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).
System Licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

Prosimy o przesyłanie kart uczestnictwa na maila odk@bialystok.enot.pl. O Terminie wpłaty poinformujemy w mailu zwrotnym.
Kurs rozpoczynamy  w marcu 2020r..  Kurs przewiduje 4 zjazdy weekendowe .
Kurs  wpisany do Bazy BUR    https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=449821
Zapisanie się przez BUR na szkolenie umożliwia refundację poprzez :
1.  otrzymanie dofinansowania dla firm z sektora MŚP zainteresowanych kształceniem swoich pracowników: Operator PSF Wojewódzki Urząd Pracy w Białystoku tel. 85/ 74 97 221 lub 85/ 74 97 238 http://wupbialystok.praca.gov.pl/)
2.Partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” : strona https://bonynaszkolenia.pl


ProwadzącyPośrednik w obrocie nieruchomościami

1500.00

PLN
netto

Terminy:

07.03.2020 (ilość dni: 8)

09:00

Miejsce:

Dom Technika
ul. Białystok
15-950 Białystok

Dodatkowe informacje: