Zarząd

Prezes zarządu

Tadeusz Wilczewski

Członkowie Zarządu

Ryszard Kruszewski

Paweł Mytnik

Włodzimierz Ławniczuk

Magdalena Naumuk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Piotr Zbrożek

Członkowie

Andrzej Gierasimowicz

Zdzisław Kondrat

Dyrekcja

Dyrektor biura

Elżbieta Ryszko