Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Pracę konkursową można wykonać w formie:
1) prezentacji ciekawego pomysłu na grę lub
2) stworzyć, zaprogramować gotową grę.

Konkurs odbywa się na dwóch etapach:
1) wojewódzkim
2) ogólnopolskim

Każda z dwóch kategorii na każdym etapie będzie oceniana na dwóch poziomach edukacyjnych:
1) podstawowym
2) ponadpodstawowym, wynikających z typu szkoły, do jakiej chodzą uczestnicy konkursu.

W konkursie biorą udział zespoły od 2 do 4 uczniów z jednej szkoły w wieku od 10 do 20 lat wraz z 1 lub 2 opiekunami – nauczycielami danej szkoły.

Prace należy zgłaszać od 1 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie https://mlodzi.pti.org.pl/
Znajdują tam się również szczegółowe informacje o konkursie.