.

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest

0 DNI Białystok


Zapraszamy do udziału w szkoleniu BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest .

.

Narzędzia do pracy z trudnym klientem

400

NETTO/PLN

0 DNI Bialystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie dedykowane działom obsługi klienta.

24.11.2022

09:00

”Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

0

NETTO/PLN

2022

310 DNI Białystok

NETTO / PLN


Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Białymstoku i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Leszek Hardek,  ,  Agnieszka Wasilewska, 

.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

1900

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne zakończone egzaminem na licencje Pośrednika PFRN.

.

Profesjonalna obsługa klienta

400

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć nową wiedzę i/lub rozwijać umiejętności związane z obsługą klienta.

12.10.2023

09:30

Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD

300

NETTO/PLN

2023

11 DNI Białystok

NETTO / PLN


Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu: „DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ CIEPLNYCH” (Gr-2 E i D) - odnowienie uprawnień

Andrzej Muczyński,  Adelajda Turbaczewska,  Krystyna Rzepkowska,  Leszek Hardek, 

.

Kurs zarządca nieruchomości

1900

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne szkolenie Zarządca nieruchomości zakończone egzaminem na licencję PFRN.

10.10.2023

09:00

Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych

300

NETTO/PLN

2023

9 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe i cieplne oraz osób nadzorujących ich pracę.

Jacek Zabielski,  Piotr Bogacz, 

.

Kurs kosztorysowania od podstaw + szkolenie Norma PRO

1400

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Cel szkolenia: nauczenie zasad i umiejętności kosztorysowania budowlanego przy wykorzystaniu programu komputerowego NORMA PRO

.

Praktyka z wyceny nieruchomości

3500

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

.

Szkolenia zamknięte

0 DNI Białystok


Zapraszamy do skorzystania z naszej ofert szkoleń zamkniętych.