Usługi

Data publikacji: 2020-03-23 15:03:00

Badania i Pomiary

 • badania szczelności instalacji gazowych
 • badania i przegląd instalacji elektrycznych
 • badania i przegląd instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, dymowej i spalinowej
 • badania zużycia paliwa
 • badania poziomu hałasu
 • badania laboratoryjne próbek biologicznych (zagrzybienia)
 • badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • pomiar grubości powłok lakierniczych
 • pomiar i jakość spawów
 • sprawdzenie połączeń skręcanych, sprawdzenie jakości zastosowanych łączników


Badania Techniczne

Zespół Usług Technicznych Rady FSNT NOT w Białymstoku wykonuje następujące badania techniczne:

 • kontrolę budynków w pełnym zakresie Art. 62 Prawo budowlane: tj. przeglądy budowlane, sanitarne, przeglądy wraz z pomiarami wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, kontrolę instalacji gazowych oraz przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych. Dodatkowo zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej Dz.U. Poz. 1200 wykonujemy także przeglądy stanu technicznego systemu ogrzewania, oraz ocenę efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych.
 • ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych
 • ocenę stanu technicznego pojazdów mechanicznych

Certyfikaty Energetyczne

Zespół Usług Technicznych Rady FSNT NOT w Białymstoku wykonuje certyfikaty energetyczne (inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej lub paszport energetyczny), polegające na określeniu klasy energetycznej budynku, czyli jego energochłonności wyrażonej ilością energii w kWh/1m2/rok.

Ekspertyzy

 • ekspertyzy budowlane
 • ekspertyzy budowlane obiektów o konstrukcji sprężonej
 • ekspertyzy mykologiczno-budowlane
 • ekspertyzy kominów stalowych
 • ekspertyzy kominów żelbetowych
 • ekspertyzy zbiorników żelbetonowych
 • ekspertyzy zbiorników stalowych

Kosztorysy i wyceny

 • wyceny budynków i budowli, maszyn i urządzeń, pojazdów mechanicznych, przedsiębiorstw (podział przedsiębiorstwa, wycena środków trwałych przedsiębiorstwa materialnych i niematerialnych)
 • kosztorysy wszystkich branż budowlanych
 • kosztorysy po szkodach (po pożarze, po zalaniu, po innych zdarzeniach losowych)
 • kosztorysy poinwentaryzacyjne

Opinie o Innowacyjności

Zespół Usług Technicznych Rady FSNT NOT w Białymstoku wykonuje opinie o innowacyjności. Jest to niezależna opinia na temat technologii, którą przedsiębiorca chce wdrożyć i jest dowodem na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces. Opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Tłumaczenia

Zespół Usług Technicznych Rady FSNT NOT w Białymstoku wykonuje tłumaczenia:

 • techniczne
 • naukowe
 • tłumaczenia przez tłumaczy przysięgłych


Szczegółowe informacje :

Elżbieta Pokusińska   tel. 784 491 755 

Aleksander de Silva   tel. 784 040 017

e-mail : zut@bialystok.enot.pl Wynajem powierzchni biurowych

Atrakcyjne lokale biurowe, położone w budynku NOT (Dom Technika) w ścisłym centrum Białegostoku. Idealna lokalizacja dla biura projektowego, biura nieruchomości lub kancelarii. Dogodny dojazd komunikacją miejską, w najbliższym sąsiedztwie ogólnodostępny parking.

Szczegółowe informacje:

tel.  85 742 12 12    

e-mail : biuro@bialystok.enot.pl