Prezes Zarządu

Tadeusz Wilczewski

Członkowie Zarządu

Ryszard Kruszewski

Paweł Mytnik

Włodzimierz Ławniczuk

Magdalena Naumuk

Komisja Rewizyjna

Piotr Zbrożek - Przewodniczący

Andrzej Gierasimowicz - członek

Zdzisław Kondrat - członek

Dyrektor biura

Elżbieta Ryszko