28.11.2023

09:30

Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD- odnowienie uprawnień

300

NETTO/PLN

2023

237 DNI Białystok

NETTO / PLN


Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu: „DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ CIEPLNYCH” (Gr-2 E i D)


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Wtorek 2023-11-28 09:30


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy obsługują urządzenia cieplne oraz osób nadzorujących ich pracę.

Cel szkolenia: przygotowanie do odnowienia uprawnień przez osoby zajmujące się eksploatacją w/w urządzeń   ( przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.)

Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program szkolenia: obejmuje 5 godziny zajęć.

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wcześniejsze uprawnienia bądź zaświadczenie od pracodawcy . Wzór zaświadczenia  w załączniku.

Miejsce szkolenia:  Dom Technika w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2.

 Koszt szkolenia wynosi 300,00- PLN od osoby

Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną wynosi 360,00 PLN.
Osoby zainteresowanie szkoleniem prosimy o maila na adres odk@bialystok.enot.pl
Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Santander Bank Polska  S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152

Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok. 113, tel. 85/742-12-75


Dokumenty

Zaswiadczenie-od-pracodawcy.pdf

Wniosek-G2-SIMP-Bialystok.pdf

4.3-0.3A - karta(1).doc


DODATKOWE INFORMACJE


Iwona Sulik

857421275

odk@bialystok.enot.pl