Leszek Hardek,  ,  Agnieszka Wasilewska, 

.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

1900

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne zakończone egzaminem na licencje Pośrednika PFRN.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Zapraszamy na szkolenie Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Kurs jest realizowany w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Programy powstały na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.
Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Egzamin odbywa się w Białymstoku .
System Licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.
Zbieramy grupę na kurs  jesienno-zimowy. Osoby zainteresowanie proszone są o kontakt mailowy na odk@bialystok.enot.pl

Karty uczestnictwa prosimy przesyłać na maila  odk@bialystok.enot.pl. 

Konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku

Santander Bank Polska S.A. 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152


 Kurs przewiduje 4 zjazdy weekendowe .
PROWADZĄCY

Leszek Hardek

Doradca, pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości. Licencja pośrednika nr 408 i zarządcy nieruchomości nr 7725. Ekspert nieruchomości PFRN - ENF (nr certyfikatu 11/2013). Na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. wyższe Wykładowca: na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999r. i warsztatach zawodowych od 2001r., oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania.

Agnieszka Wasilewska

Mgr zarządzania i marketingu, od 2003 roku do końca roku akademickiego 2007r. wykładowca na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zakres zarzadzanie produkcja, podstawy zarzadzania, zarzadzanie innowacjami i strategiczne oraz zarzadzanie w języku angielskim na Master of Bussines Administration A. Obecnie agent nieruchomości


Dokumenty

6-Oświadczenie - ochrona danych osobowych_dla osób, które ukończyły kurs w spon.pdf

karta nowa.doc

program posrednik.pdf


DODATKOWE INFORMACJE


857421275

odk@bialystok.enot.pl