.

”Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

0

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Białymstoku i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Domu Technika
Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

”Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

 

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Nowe uregulowania prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające
  ze zmian w przepisach techniczno – budowlanych – bryg. Karol Mojski Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KG PSP
 2. Wybrane aspekty stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów -  Wojciech Wiśniewski Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP
 3. Nowe wymagania jakim powinny odpowiadać przeciwpożarowe zbiorniki wodne – mł. bryg. Krzysztof Wilamowski rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 4. Odbiory obiektów przez PSP w kontekście zmian w warunkach techniczno – budowlanych oraz metodyki wprowadzonej przez KG PSP – mł. bryg. Paweł Jasiński rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 5. Deklarowanie właściwości użytkowych urządzeń SSP przeznaczonych do wbudowania w obiektach budowlanych-Mariusz Radoszewski -Manager Inżynierów Wsparcia Technicznego firmy Polon-Alfa SA
 6. Praktyczne sposoby ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami- Łukasz Warachowski- Ensafe Sp.z o.o
 7. Szukanie kompromisu pomiędzy Inwestorem a Ubezpieczycielem. Mgła wodna jako główny składnik stałych urządzeń gaśniczych -Konrad Skrzetuski-Tadajewski Brandschutz Sp.z o.o.

 Udział w konferencji jest bezpłatny . Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy na konferencję w formularzu https://forms.gle/e5uQWLSAntSJsJxX6

Rekrutacja zakończona z uwagi na brak miejsc. Szczegółowy program do pobrania w załącznikach


Ramowy program seminarium SITP Białystok.pdf


DODATKOWE INFORMACJE


857421275

odk@bialystok.enot.pl