27.04.2024

12:00

Egzamin na licencję pośrednika/zarządcy nieruchomości

500

NETTO/PLN

2024

86 DNI Bialystok

NETTO / PLN


Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem licencji PFRN bez szkolenia na egzamin.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Sobota 2024-04-27 12:00-13:00


MIEJSCE

Dom Technika

Bialystok


INFORMACJE

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego w Białymstoku przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT , które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do nas, przedstawić dyplom ukończenia studiów.

lub
 

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego w Białymstoku  przez Ośrodek Doskonalenia Kadr, który jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Ośrodka Doskonalenia Kadr, przedstawić dyplom ukończenia studiów.Wniosek-nr-3-o-nadanie-licencji-Posrednika_z-egzaminem.pdf

Wniosek-nr-4-o-nadanie-licencji-Zarzadcy_z-egzaminem.pdf


DODATKOWE INFORMACJE