.

Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych

200

NETTO/PLN

0 DNI Brak szczegółów

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


INFORMACJE

Kurs skierowany jest do pracowników administracyjno-biurowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Szkolenie trwa 8 godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy odk@bialystok.enot.pl

Posiadamy:

  • wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej, RSPO 107034
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.20/00022/2005),
  • Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, technicznych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
  • wpis do Bazy Usług Rozwojowych. W wyniku weryfikacji otrzymaliśmy uprawnienia świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=8790DODATKOWE INFORMACJE