Drugie spotkanie pt.: ”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz.10.00 w sali 203 Domu Technika w Białymstoku.


Podczas spotkania funkcjonariusze omówią zasady bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym jako pieszych, rowerzystów czy kierowców. Starzenie się jest procesem złożonym, w którym osoby starsze doświadczają pewnych zmian, takich jak pogorszenie wzroku, słuchu, spowolnienie czasu reakcji czy trudności z koncentracją.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie telefonicznie lub mailowe do dnia 22 stycznia. 


Zgłoszenia przyjmujemy na maila sekretariat@bialystok.enot.pl lub telefonicznie : 85 742 12 12.

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska.