Kontakt

Data publikacji: 2020-03-23 15:19:00

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Bialystok

Telefon: +48 85 742 12 12
Fax: +48 85 742 12 12
NIP: 542-021-07-29,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Telefon: 85 742 12 12
Fax: 85 742 12 12
e-mail: iodo@bialystok.enot.pl

Biuro Rady FSNT NOT w Białymstoku

Telefon: 85 742 12 12
Fax: 85 742 12 12
e-mail: biuro@bialystok.enot.pl