Pierwsze spotkanie pt. "Monter, wnuczek, policjant i inni - sposoby oszustw na osobach starszych" odbędzie się 7 listopada b.r. o godz. 10.00 w sali nr 203 Domu Technika w Białymstoku. 

Podczas spotkania strażnicy miejscy omówią metody stosowane przez oszustów podających się za członków rodziny, urzędników czy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób powinni się zachować, gdy takie osoby zwrócą się do nich o przekazanie pieniędzy.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do dnia 31 października.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem na adres : sekretariat@bialystok.enot.pl lub telefonicznie : 85 742 12 12 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszeń.