Uroczystości jubileuszowe były doskonałym momentem do przywołania najważniejszych momentów z historii Rady FSNT NOT w Białymstoku. 


„Spotykamy się dzisiaj z okazji Jubileuszu 70-lecia powołania Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku. 70 lat, to zacny wiek w życiu człowieka, ale też zacny wiek w życiu organizacji. Jednak prężnie działające organizacje mają jedną wspaniałą cechę – po prostu się nie starzeją. Zasilane systematycznie przez nowe kadry, są zawsze młode …” tymi słowami powitał w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Tadeusz Wilczewski. Przybliżył także najważniejsze wydarzenia tego okresu najistotniejsze wydarzenia z życia organizacji, przypomniał sylwetki dotychczasowych Prezesów i nakreślił plany na przyszłość, podkreślając rolę TJO i jej członków w pracy na rzecz rozwoju regionu. 


Wyjątkowym momentem w uroczystości jubileuszowej było wręczenie Kol. Czesławowi Podkowiczowi – Honorowemu Prezesowi Rady FSNT NOT w Białymstoku Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021.

Jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez min. aktywną działalność zawodową i społeczną „przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wręczony Kol. Podkowiczowi przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.


W podziękowaniu za zaangażowanie, poświęcony czas i wielki wkład pracy w rozwój ruchu stowarzyszeniowego, grono Koleżanek i Kolegów zostało wyróżnionych. Odznaczenia wręczyła Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymał Prezes Zarządu Tadeusz Wilczewski (SGP). 

Złote Odznaki Honorowe NOT otrzymali: Elżbieta Jendruczyk, Zdzisław Kondrat (SIMP), Lech Magrel (PZITS), Aleksander de Silva. 

Srebrną Odznaką Honorową NOT zostali wyróżnieni: Piotr Bruzgo, Krzysztof Brzosko, Krzysztof Gleba-Zawadzki (SITK, PZITB), ś.p. Joanna Jasiewicz, Józef Kuklik (PZITS), Grzegorz Nowik, Bogdan Szcześniak (PZITS), Jerzy Wołkowycki, Józef Zdunik (PZITS). 

Tytułem Zasłużony Senior NOT zostali uhonorowani: Czesław Bartoszewicz (SGP), Andrzej Gierasimowicz (SGP), Jerzy Kołłątaj (SEP), Zbigniew Łopianecki (SITK), Wiktor Ostasiewicz (SEP), Jerzy Pszczoła (PZITS), Witalis Puczyński (SIMP), Sławomir Sieńczyłło (PZITS), Bogdan Siuda (SEP), Piotr Zbrożek (SITLiD).


Jubileusz zakończyło tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne.