Ś.P. Czesław Podkowicz

Data publikacji: 2021-02-22 10:00:00

W imieniu Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 20 lutego 2021 r. zmarł Ś.P. dr inż. Czesław Podkowicz.

Honorowy Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku, były Prezes oraz członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. 

Wieloletni działacz Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, nauczyciel i mentor wielu pokoleń inżynierów, zasłużony działacz społeczny, Przyjaciel i Kolega.

W naszej pamięci pozostanie Jego pogodny uśmiech, serdeczność i szacunek do każdego człowieka. 


Przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w latach 1969-72, Zastępca Przewodniczącego ZO SITK 1978-84, Członek Zarządu Głównego SITK 1981-86, Zastępca Przewodniczącego Rady FSNT NOT w Białymstoku 1982-1990, Prezes Zarządu Rady 1994-2008, od 2008 r. Honorowy Prezes Rady, od 1990 Honorowy Członek SITK, od 2006 Honorowy Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Bydgoskim Zjednoczeniu Robót Inżynieryjnych przy budowie lotnisk. W latach 1956-65 pracując w Wojewódzkim Biurze Projektów w Białymstoku wykonał (lub kierował wykonaniem) ponad 100 projektów komunikacyjno-drogowych, które zostały zrealizowane. W latach 1965-75 prowadził badania i prace studialne dotyczące rozwoju układu komunikacyjnego Białegostoku oraz kierował pracami studialno-planistycznymi na całym obszarze województwa. Jest autorem znacznej części głównych rozwiązań komunikacyjnych na obszarze Białegostoku i województwa podlaskiego.

W okresie 1975-86 pracując w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zajmował się problematyką studialno-planistyczną transportu na obszarze całego makroregionu północno-wschodniego (5 byłych województw). W latach 1986-2008 pracował w Politechnice Białostockiej, gdzie był głównym inicjatorem i organizatorem powołania specjalności: drogi, ulice i lotniska oraz Zakładu Dróg i Ulic, którego był pierwszym kierownikiem (1987-95). Członek Senatu Politechniki Białostockiej i Rady Naukowej Wydziału  Budownictwa (1986-92).

Swoją ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną za zakresu drogownictwa i komunikacji dzielił się ze studentami. Jest wychowawcą wielu inżynierów drogownictwa zatrudnionych w północno-wschodnim regionie Polski.

Autor ok. 50 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz 2 publikacji książkowych. Jako jedyny w regionie w 1998 r. uzyskał certyfikat rozjemcy przy realizacji inwestycji drogowych finansowanych przez Bank Światowy. W roli rozjemcy był zaangażowany m.in. przy budowie przejścia granicznego w Budzisku, drogi ekspresowej nr 8 i przebudowie obwodnicy Białegostoku.

Oprócz działalności zawodowej i naukowo-dydaktycznej bardzo aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych i społecznych na rzecz regionu (m.in. w Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku). W latach 80-tych członek Rady Społecznej Szkół Wyższych makroregionu Północno-Wschodniego.

Biorąc udział w konkursach ogólnopolskich i regionalnych jako główny autor rozwiązań komunikacyjnych uzyskał szereg nagród i wyróżnień. Za opracowany w 1974 r. plan zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, w którym był głównym autorem rozwiązań komunikacyjnych, Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przyznał mu nagrodę II stopnia za wybitne osiągniecia twórcze.

Jeden ze współorganizatorów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na terenie Województwa Podlaskiego.

Jako Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku przeprowadził dużą inwestycję dotyczącą generalnej przebudowy, rozbudowy i modernizacji Domu Technika w Białymstoku.

Za swoją działalność odznaczony został min. Diamentową Odznaką Honorową NOT,  Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.             

W 2019 r. odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Społeczność inżynierska żegna wybitnego naukowca i praktyka, człowieka wielkiej mądrości, działacza społecznego i wspaniałego Kolegę.

Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni [*]