ü  sale konferencyjne i szkoleniowe oraz hole są regularnie wietrzone i dezynfekowane,

ü  zapewniamy bieżącą dezynfekcję toalet,

ü  zapewniamy utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych oraz bieżącą dezynfekcję powierzchni dotykanych – windy, klamek, poręczy, włączników światła,

ü  dezynfekcja przeprowadzana jest zgodnie z zaleceniami producentów środków dezynfekcyjnych, tak, aby nie narażać uczestników na wdychanie oparów,

ü  na drzwiach wejściowych do budynku, w holu oraz przy wejściu do sal wystawione są tablice z informacjami nt. prawidłowego mycia rąk i zachowania odstępów oraz obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych,

ü  w pomieszczeniach sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,

ü  pracownicy stosują maseczki oraz rękawiczki.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższymi zasadami i przestrzeganie następujących zaleceń :

ü  zachowania bezpiecznej odległości 2 m od innych osób,

ü  zasłaniania ust oraz nosa,

ü  korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk,

ü  rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu w przypadku złego samopoczucia,

ü  rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu w sytuacji przebywania na kwarantannie.